ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี  เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึก
ในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย (สภา 6) ให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน
และท่านอธิบดีกรมสวัสดิ์ฯ พร้อมกรรมการทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคน

Share this Post: