10มี.ค.
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567

นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และดร.มนตรี ฐิรโฆไท รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และกรรมการประกันสังคม (ชุดที่14) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคา...

อ่านต่อ...
10มี.ค.
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และนางวิภาพรรณ มาประเสริฐ รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าพบ นายประสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศ

อ่านต่อ...
26ก.พ.
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 - 14:00 น. ณ ห้องประชุม 25 ปี บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มีนบุรี กทม. ท่านเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ท่านวิภาพรรณ มาประเสริฐ ประธานสมาคมนายจ้างนักธุรกิจรักษาความสะอาด และท่านชูชีพ รักงาม ประธานสมาคมนายจ้างพัฒนางานร...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ

สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) การนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง โดย 7 อันดับแรก ได้แก่ 1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ได้คะแนน 409 คะแนน 2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ ได้คะแนน 403 คะแนน 3. นางสิริวัน ร่มฉัตร...

อ่านต่อ...
14ก.ย.
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยท่านบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ ปลัดกร...

อ่านต่อ...
15มื.ย.
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด จ.สมุทรสาคร โดยวิทยากร สำนักงานประกันสั...

อ่านต่อ...
17เม.ย.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มีการจัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 10 สถานที่จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในวันนี้ มีจำนวน ทั้งหมด 40 คน โดยมีผู้บรรยาย ชื่อ นางสาวสุมาลศิลป์ พิศพล ตำแหน่ง...

อ่านต่อ...
4มี.ค.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี บรรยายร่วมกับนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์

อ่านต่อ...
22ก.พ.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี...

อ่านต่อ...
11พ.ย.
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย (สภา 6) ให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงานและท่านอธิบดีกรมสวัสดิ์ฯ พร้อมกรรมการ...

อ่านต่อ...
20ต.ค.
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้างได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำปี 2565 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างข...

อ่านต่อ...
25ก.ย.
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ คือ คณะกรรมการค่าจ้าง,คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง,คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานซึ่งทางนายเดชบุญ ประเสริ...

อ่านต่อ...
หน้า: 1 2 3 4