13มื.ย.
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง

เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง

ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 15.00 น.มีการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง ที่โถง ชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กทม. โดยทางประธานแต่ละสมาคมของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เดินทางมายังหน่วยงานเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์ในการเลื...

อ่านต่อ...
1มื.ย.
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110

การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110

นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2656 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ...
26พ.ค.
การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110
การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110

การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110

นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม วันอังคารที่24 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ...
29เม.ย.
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17

วันที่ 28 เม.ย. 65 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17 ที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี เวลา 08.30-15.00 น. เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี เป็นผู้บรรยาย

อ่านต่อ...
27เม.ย.
การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110
การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110

การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110

วันที่ 25 เมษายน 2565 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐดล โพธิเวชกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแ...

อ่านต่อ...
26มี.ค.
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565"

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565" (รุ่นที่ 6) ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 08.30-15.00 น. ให้กับลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี โดยนาย...

อ่านต่อ...
22มี.ค.
การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์
การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์

การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โดยท่านกาญจนา พุ่มแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการเป็นประธาน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. นายเดชบุญ มาประเสริฐ สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย 2. ร้อยเอกสำเริง ชนะสิทธิ...

อ่านต่อ...
16มี.ค.
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

วันพุธที่16 มีนาคม 2565 นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยและนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่9

อ่านต่อ...
7ม.ค.
นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตร รัฐขาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.7) รุ่นที่7 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตร รัฐขาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.7) รุ่นที่7 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตร รัฐขาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(รอส.7)รุ่นที่7 วันศุกร์ที่7สิงหาคม 2563

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
เข้าพบ นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อขอบพระคุณที่ได้กรุณามอบเงินเยียวยาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย

เข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อขอบพระคุณที่ได้กรุณามอบเงินเยียวยาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย

วันนี้ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ตัวแทน 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย นำโดย ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์ นายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อขอบพระคุณที่ได้กรุณามอบเงินเยียวยาแ...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ณ กระทรวงการคลัง

ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ณ กระทรวงการคลัง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ณ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่เวลา 12.50 – 16.00 น.

อ่านต่อ...
25มี.ค.
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565"

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565" (รุ่นที่ 6) ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 08.30-15.00 น. ให้กับลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี โดยนาย...

อ่านต่อ...
หน้า: 1 2 3 4