28ธ.ค.
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 16 / 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 16 / 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ในช่วงเช้าเวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 16 / 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
จัดงานประชุมสามัญประจำปี

จัดงานประชุมสามัญประจำปี

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดงานประชุมสามัญประจำปี โดยได้ท่านเดชบุญ มาประเสริฐ เป็นประธาน ได้แถลงการผลการดำเนินงานประจำปี ในทุกท่านได้ทราบ อาทิ สมาชิกสมทบสภาฯ 6 , ความคืบหน้าของผู้พิพากษาสมทบทั้งในอดีตและปัจจุบัน , คณะกรรมการไ...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 327 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 16/2564

ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 327 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ได้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 327 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 16/2564 โดยที่ประชุมพิจารณา(ร่าง) พระราชบัญญัติประกันสังคมแก้ไขเพิ่มเติ...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ร่วมงานมอบวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

ร่วมงานมอบวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

2563 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยเข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
เข้าร่วมการประชุม ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เข้าร่วมการประชุม ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายเดชบุญ มาประเสริฐ เข้าร่วมการประชุม ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับสูงความคืบหน้าด้านยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น คุณวัชรินทร์ ผาสุข ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ขาร่วมพิธีมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัท และสภาองค์การนายจ้างที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งอยู่

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

พิธีมอบมอบรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น โดยคุณรัชเดช มาประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ขาร่วมพิธีมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัท และสภาองค์การนายจ้างที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งอยู่

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นผู้พากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 2563

ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นผู้พากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 2563

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 มีการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นผู้พากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 2563 ซึ่งทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีผลคะแนนการเลือกตั้งดังนี้ 1. นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตวัฒนา 2. นางสาวราตรี ศรีสถิตวั...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
จัดประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 5

จัดประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 5

ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ได้ทำการพูดคุยกับท่านสมาชิกคนเก่ารวมถึงกา...

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
ตัวแทนในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

ตัวแทนในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 คุณชูชีพ รักงาม เป็นตัวแทนในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ซึ่งมีผู้สมัครเข้าเป็นกรรมการครั้งนี้ทั้งสิ้น 25 ท่าน การดำเนินการเต็มไปด้วยความรัดกุมและผ่านไปได้ด้วยดี

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 9

จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 9

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 9 จัด ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ...
28ธ.ค.
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 7/2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 7/2563 ณ ห้อง ศ.นิคม จันทรวิทูร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เป็นการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้...

อ่านต่อ...
หน้า: 1 2 3 4