การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

     เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมบริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตึกบางนาทาวเวอร์ ตึก เอ ชั้น 10 ในส่วนช่วงเช้าบรรยายโดย วิทยากรจากประกันสังคม จ.สมุทรปราการ เรื่อง ความรู้ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  ในส่วนช่วงบ่ายบรรยายโดย ผศ.ดร.สุสารีฯ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม
Share this Post: