ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง
ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง
ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง
ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

ท่านประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์  นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการ นางสุพัสตรา จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการ และกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์  นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์กรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและกลุ่มตรวจสอบภายในการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้านครหลวงและนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการฯ ให้การต้อนรับในการประชุมและศึกษาดูงานครั้งนี้
Share this Post: