การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 7 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ 5 โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท 9/260 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 บรรยายโดยวิทยากรดังนี้ 1. ช่วงเช้าบรรยายโดย นางอรทัย อิ่มสำราญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” 2. ช่วงบ่ายบรรยายโดย นางสุรีย์ มณฑา วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ลูกจ้างควรรู้ (พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ)
Share this Post: