การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม " SSO Sustainable เพราะกองทุนประกันสังคม เป็นของพวกเราทุกคน"

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม
การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม
การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม
การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม

การประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม " SSO Sustainable เพราะกองทุนประกันสังคม เป็นของพวกเราทุกคน"

     วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม SSO Sustainable เพราะกองทุนประกันสังคม เป็นของพวกเราทุกคน โดยมี ดร.มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ร่วมแสดงความเห็นและคุณวิภาพรรณ มาประเสริฐ กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมฟังในการประชุมครั้งนี้ด้วย
Share this Post: