การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

        เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 8 ณ บริษัท เดอะ กอล์ฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด จ.สมุทรปราการ 
ในส่วนช่วงเช้าบรรยายโดย คุณศรศาสตร์ฯ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม ช่วงบ่ายบรรยายโดย ผศ.ดร.สุสารีฯ เรื่อง ความรู้ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
Share this Post: