การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด จ.ชลบุรี  บรรยายโดยวิทยากร ดังนี้ 1.(ช่วงเช้า) คุณกันตยาฯ บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน  2.(ช่วงบ่าย) คุณศรศาสตร์ฯ บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ลูกจ้างควรรู้ (พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ)
Share this Post: