การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด จ.สมุทรสาคร โดยวิทยากร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายร่วมกับนายวิเชียร สังเกิด
Share this Post: