การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยยันต์  เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยท่านบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นั่งเป็นประธานการประชุมนัดสุดท้าย ก่อนท่านเกษียณอายุราชการปลายเดือนนี้
Share this Post: