14ก.ย.
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยท่านบุญชอบ สุทมนัสวงษ์ ปลัดกร...

อ่านต่อ...
15มื.ย.
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอบรมโครงการประกันสังคมฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด จ.สมุทรสาคร โดยวิทยากร สำนักงานประกันสั...

อ่านต่อ...
17เม.ย.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มีการจัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 10 สถานที่จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในวันนี้ มีจำนวน ทั้งหมด 40 คน โดยมีผู้บรรยาย ชื่อ นางสาวสุมาลศิลป์ พิศพล ตำแหน่ง...

อ่านต่อ...
4มี.ค.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี บรรยายร่วมกับนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์

อ่านต่อ...
22ก.พ.
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี...

อ่านต่อ...
11พ.ย.
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ท่านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้มอบของขวัญและของที่ระลึกในนามสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย (สภา 6) ให้กับทางท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงานและท่านอธิบดีกรมสวัสดิ์ฯ พร้อมกรรมการ...

อ่านต่อ...
20ต.ค.
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้างได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำปี 2565 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างข...

อ่านต่อ...
25ก.ย.
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ คือ คณะกรรมการค่าจ้าง,คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง,คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานซึ่งทางนายเดชบุญ ประเสริ...

อ่านต่อ...
25ส.ค.
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการความมั่นคงปลอดภัย เป็นหลักสูตรแรกที่สอนด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของธุรกิจด้านนี้

อ่านต่อ...
12ก.ค.
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. เจ้าหน้าที่สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จ.นนทบุรี

อ่านต่อ...
13มื.ย.
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 มีดังนี้ -หมายเลข 2 นายพลพัฒ กรรณสูต ได้ 59 คะแนน ได้ลำดับที่ 1 -หมายเลข 4 นายสุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้ 59 คะแนน ได้ลำดับที่ 2 -หมายเลข 5 นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ได้ 59...

อ่านต่อ...
13มื.ย.
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)

วันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางคุณวัชรินทร์ ผาสุข ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง และนายปฏิภาณ ทิพย์รมย์ เจ้าหน้าที่สภาฯได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022) ที่ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กทม.ในพิ...

อ่านต่อ...
หน้า: 1 2 3 4