สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

ยินดีต้อนรับสู่ สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย (ECOB THAI)

ความเป็นมาของ สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

“สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย” หรือ “ECOB THAI” จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 119 พุทธศักราช 2518 ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานทะเบียนกลางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียน กธ.6 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540 โดยมี นายไพรัช สินชัยรัตน์ ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าเหล็ก เป็นประธานสภาฯ

เมื่อปี พ.ศ.2544 ได้ย้ายที่ทำการสภาฯ มาตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยชุลีพร (ปรีดีพนมยงค์21) ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ รองประธานสมาคมนายจ้างพัฒนางานรักษาความปลอดภัย หรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่นจำกัด เป็นประธานสภาฯ คนต่อมา จนกระทั่งครบวาระ

ต่อมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือดูอิ้งเวลฯ ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย มาจนถึงปัจจุบัน และได้ย้ายที่ทำการของสภาฯ มาอยู่ที่ เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-074-8898 , 086-341-1052 โทรสาร 02-074-8898 E-mail : ecobthai@gmail.com

วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่

สภาฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ศูนย์รวมนายจ้างธุรกิจไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์ ให้ความรู้ สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษานายจ้างผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาแรงงาน ให้คำแนะนำอันนำมาซึ่งผลประโยนชน์แก่สมาชิกในสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย (ECOB THAI) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจและพาณิชยกรรมในประเทศไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา


สมาชิกของ สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

ปัจจุบัน สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกนายจ้างผู้ประกอบการจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น งานรักษาความปลอดภัย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร โรงพยาบาลเอกชน และอื่น ๆ โดยมี นายเดชบุญ มาประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาฯ คนปัจจุบัน

ทำเนียบสมาชิก

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย หรือ ECOB THAI

จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 119 พุทธศักราช 2518 ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานทะเบียนกลางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเลขทะเบียน กธ.6 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

รีวิวจากลูกค้า