A019
  สี:
  ขนาด:
  ไม่ระบุไซต์
  จำนวนที่สั่งซื้อ
  นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 
  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2656 
  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  ความคิดเห็นของลูกค้า

  เพิ่มรีวิวของคุณ