อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

วันพุธที่16 มีนาคม 2565 นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยและนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่9 
 
Share this Post: