การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์
การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์

การประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ แรงงานสัมพันธ์  วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โดยท่านกาญจนา พุ่มแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการเป็นประธาน 3 อันดับแรก ได้แก่
 
1. นายเดชบุญ มาประเสริฐ
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
 
2. ร้อยเอกสำเริง ชนะสิทธิ์
สภาองค์การนายจ้างไทย
 
3. นายสนั่น อันประดิษฐ
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ขั้นตอนต่อไป ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 
Share this Post: