สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565"

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565"

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ปี 2565 (รุ่นที่ 6) ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 08.30-15.00 น. ให้กับลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี โดยนายวินัย  สุนทรสวัสดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เป็นประธานเปิดการอบรมฯในครั้งนี้ โดยได้เชิญ นางสาวเบ็ญจวรรณ คำด้วง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้ประกันสังคมและเงินทดแทน และนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่งทนายความ บรรยายเรื่อง กฎหมายประกันสังคม และการส่งเสริมสุขภาพ (มาตราการการดูแลตนเองให้พันภัยโควิด-19)
Share this Post: