การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110
การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110

การประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110

วันที่ 25 เมษายน 2565 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐดล โพธิเวชกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 110 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี 15 สภาองค์การนายจ้างได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Share this Post: