สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17

วันที่ 28 เม.ย. 65 
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมประกันสังคม รุ่นที่ 17 ที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี เวลา 08.30-15.00 น. เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี เป็นผู้บรรยาย 
Share this Post: