การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110
การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110

การประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110

นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมประชุมด้านสารัตถะสำหรับผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่110 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม วันอังคารที่24 พฤษภาคม 2565
Share this Post: