เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022)

วันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางคุณวัชรินทร์ ผาสุข ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง และนายปฏิภาณ ทิพย์รมย์ เจ้าหน้าที่สภาฯ
ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานสัมนาวิชาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC 2022) ที่ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กทม.
ในพิธีเปิด มีการนำเสนอรายเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สถิติอุบัติเหตุในการทำงาน และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในขนะทำงาน และมีอื่นๆอีกมากมายภายในพิธีเปิดในครั้งนั้น
Share this Post: