ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 มีดังนี้
 
-หมายเลข 2 นายพลพัฒ      กรรณสูต          ได้ 59 คะแนน   ได้ลำดับที่ 1
-หมายเลข 4 นายสุรชัย        โฆษิตบวรชัย    ได้ 59 คะแนน   ได้ลำดับที่ 2
-หมายเลข 5 นางสิทธิรัตน์    โหตระไวศยะ    ได้ 59 คะแนน   ได้ลำดับที่ 3
-หมายเลข 1 นายสมชัย        วรจรรยาวงศ์     ได้ 57 คะแนน   ได้ลำดับที่ 4
-หมายเลข 3 นายนันทพล     วงศ์เรืองวิศาล  ได้ 56 คะแนน    ได้ลำดับที่ 5
-หมายเลข 6 นายชิตโชค      สิงหรา             ได้ 6 คะแนน      ได้ลำดับที่ 6
 
หมายเหตุ
มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 113 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ์ 60 คนคิดเป็น 53.09%
ไม่มีบัตรเสีย
Share this Post: