เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. เจ้าหน้าที่สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จ.นนทบุรี
Share this Post: