สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเดชบุญ มาประเสริฐประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณทิตจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการความมั่นคงปลอดภัย เป็นหลักสูตรแรกที่สอนด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของธุรกิจด้านนี้
Share this Post: