อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-4 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี บรรยายร่วมกับนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์
Share this Post: