อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5-6 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี บรรยายร่วมกับนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์
Share this Post: