อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

อบรมโครงการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้มีการจัดอบรมโครงการความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 10 สถานที่จัดอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า
 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในวันนี้  มีจำนวน ทั้งหมด 40 คน โดยมีผู้บรรยาย ชื่อ นางสาวสุมาลศิลป์ พิศพล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บรรยายร่วมกับ นายศรศาสตร์ นาเมือง ตำแหน่ง ทนายความ ในส่วนของการบรรยายในช่วงเช้า จะเป็นหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกองเงินทดแทน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน “ ในช่วงบ่ายจะเป็นหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ) 
 
Share this Post: