ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ
ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ

ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ

สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) การนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง โดย 7 อันดับแรก ได้แก่
      1. ดร.มนตรี           ฐิรโฆไท        ได้คะแนน   409 คะแนน
      2. นางวิภาพรรณ    มาประเสริฐ     ได้คะแนน   403 คะแนน
      3. นางสิริวัน          ร่มฉัตรทอง     ได้คะแนน   368 คะแนน
      4. นายสมพงศ์       นครศรี          ได้คะแนน   319 คะแนน
      5. นายสุวิทย์         ศรีเพียร         ได้คะแนน   315 คะแนน
      6. นายทวีเกียรติ    รองสวัสดิ์       ได้คะแนน   258 คะแนน
      7. น.ส.เพชรรัตน์    เอกแสงกุล     ได้คะแนน   252 คะแนน

 

    ท่านเดชบุญ  มาประเสริฐ  ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้กล่าว ขอขอบพระคุณท่านกรรมการและสมาชิกสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยทุกท่าน ที่สละเวลามาเลือกตั้งและสนับสนุนทีมงานของสภาฯ ให้สามารถประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมยกทีมในครั้งนี้ครับ  หากท่านใดมีความรู้ความสามารถและเวลา ต้องการจะเข้ามาช่วยเป็นอนุกรรมการคณะต่างๆของประกันสังคม ให้รีบแจ้งส่วนตัวมาที่ผมได้ทุกเวลานะครับ และหลังจากนี้ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของกระทรวงอีกหลายคณะ ขอให้พี่ๆที่มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนสภาเราทำงานร่วมกับภาครัฐ ในคณะต่างๆให้แสดงความประสงค์กับผมได้ครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านครับShare this Post: