เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านประพันธ์ประธานสภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 - 14:00 น.

ณ ห้องประชุม 25 ปี บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มีนบุรี กทม.

ท่านเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ท่านวิภาพรรณ มาประเสริฐ ประธานสมาคมนายจ้างนักธุรกิจรักษาความสะอาด
และท่านชูชีพ รักงาม ประธานสมาคมนายจ้างพัฒนางานรักษาความปลอดภัย
เป็นตัวแทนของสภาฯ 6 ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแด่

นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ เนื่องในโอกาส พิธีรับมอบตำแหน่งประธาน
สภาองค์การนายจ้าง การเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย

 

Share this Post: