ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และนางวิภาพรรณ มาประเสริฐ รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าพบ นายประสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศ
Share this Post: