การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567

นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
และดร.มนตรี ฐิรโฆไท รองประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และกรรมการประกันสังคม (ชุดที่14)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 
ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

โดยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม
และด้วยวิธีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

      
Share this Post: