ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ
ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ
ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ
ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภา แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

“วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ รองประธานสภาฯ และดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ณ ห้อง Royal Jasmine Floor L โรงแรมจัสมินซิตี้ ” และได้ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 16 สภาแสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม2567
Share this Post: