ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 15 สภา เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 15 สภา เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ
ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 15 สภา เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ

ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 15 สภา เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ

ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง 15 สภา เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศกับนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
Share this Post: